Småbrukarpodden podcast show image

Småbrukarpodden

Tess och Mattias

Podcast

Episodes

Listen, download, subscribe

Arbetsamt liv och skörd.

Idag så pratar vi om skillnaden mellan ett arbetsliv och ett arbetsamt liv. Sedan glider vi osökt in på våra odlingar och hur det gått. Tess har varit ansvarig för för grodd och omskolning tills växterna nått utplanteringsstadiet. Mattias har varit mestadels ansvarig för odlingarna utomhus. Då ingen har odlat här på ca 50 år så behöver mikrolivet i marken väckas till liv, det gör att vårt största fokus är att odla jorden så vi kan få jorden att bära bra skördar framöver. Vi är också med i projektet 1 kvm lin och Mattias pratar om sin önskan att testa att bearbeta linet för att se hur mycket arbete det är att få fram fibrer som går att använda till kläder. 

Småbrukarpodden RSS Feed


Share: TwitterFacebook

Powered by Plink Plink icon plinkhq.com