Småbrukarpodden podcast show image

Småbrukarpodden

Tess och Mattias

Podcast

Episodes

Listen, download, subscribe

Registrerade höns och metall i honung

Skicka ett meddelande till oss (via sms)Rulla tummarna, Registrerade höns, Blåsippor och Honung. Rulla tummar:Att rulla tummarna hade förr olika betydelser: lathet, nervositet eller önskan om mer kaffe. Idag ser man det mer sällan.Varför har jordbruksverket bestämt att höns skall registreras? Smittbekämpning:Att kunna spåra smitta, vifta åtgärder och rikta information vid ett eventuellt utbrott av en djursjukdom.Djurskydd:Att kunna kontrollera att höns hålls under goda förhållanden och ge stö...

Småbrukarpodden RSS Feed


Share: TwitterFacebook

Powered by Plink Plink icon plinkhq.com