Småbrukarpodden podcast show image

Småbrukarpodden

Tess och Mattias

Podcast

Episodes

Latest Episodes

Skicka ett meddelande till oss (via sms)Belos tvåhjulstraktorMattias har köpt tvåhjulstraktor(er) Det började med en, men sedan när han skulle köpa tillbehör slutade det med ytterligare en maskin. Så nu har vi en tvåtaktare och en fyrtaktare på gården. Saknas gör en kärra, slåtterbalk och rotorplog/jordfräs (till att börja med)Fyra stenar är ett röse. Det får du… Play episode

Småbrukarpodden RSS Feed


Share: TwitterFacebookEmbed

Copy embed code:

Powered by Plink Plink icon plinkhq.com