Småbrukarpodden podcast show image

Småbrukarpodden

Tess och Mattias

Podcast

Episodes

Listen, download, subscribe

Hur mycket flingor har du i din fil?

Skicka ett meddelande till oss (via sms)Veckans fråga: Hur mycket flingor/musli/granola har du i din fil/yoghurt?Enligt en Norsk undersökning:Samlar du 1 000 genomnittsnorrmän så är det 7 av dem som arbetar med att producera mat. De 993 andra är direkt beroende av dessa sju för att överleva.Hur ser det ut i Sverige?2020 var det 55 000 årsarbetarekvivalenter (1 person som arbetar heltid är 1 ÅAE, 2 personer som arbetar 50% är en ÅAE) som var aktiva inom jordbruket.Ungefär häften av befol...

Småbrukarpodden RSS Feed


Share: TwitterFacebook

Powered by Plink Plink icon plinkhq.com