Småbrukarpodden podcast show image

Småbrukarpodden

Tess och Mattias

Podcast

Episodes

Latest Episodes

Veckans fråga: Hur mycket flingor/musli/granola har du i din fil/yoghurt? Enligt en Norsk undersökning: Samlar du 1 000 genomnittsnorrmän så är det 7 av dem som arbetar med att producera mat. De 993 andra är direkt beroende av dessa sju för att överleva. Hur ser det ut i Sverige? 2020 var det 55 000 årsarbetarekvivalenter (1 person som arbetar heltid är 1 ÅAE,… Play episode

Småbrukarpodden RSS Feed


Share: TwitterFacebookEmbed

Copy embed code:

Powered by Plink Plink icon plinkhq.com