Småbrukarpodden podcast show image

Småbrukarpodden

Tess och Mattias

Podcast

Episodes

Listen, download, subscribe

Ny regering, böcker och flytt till glesbygd

Sverige, vi harett resultat! Tidöavtalet är här och den nya regeringen kliver in. Exakt vad det innebär för småbruk och småskaligheten vet vi inte. Än. Vad vi däremot vet är att regelverken behövervara lättförståerliga och hanterbara. Det är en utmaning när reglerna skrivs för storskalig industri. Vi pratade om byar, främst för att Mattias har två nya böcker. Den första är Åkerbränna - en bys historia. Byn är ett nybygge till den urgamla byn Ruske, och idet äldsta dokumentet från Junsele, det s.k. "Ruskebrevet" från år 1511, nämns att det område Åkerbränna ligger på idag tillhörde Ruske bys område. Den förste nybyggaren i Åkerbränna är en Ruskeson vid namn Olof Andersson, vilken började arbeta med att bryta mark på platsen vid mitten av 1750-talet. Att han var där redan 1755, tyder en inskription på en gammal stubbe om. På Junsele hembygdsgård finns en uthuggen del av stubben, som återfanns på Ruskhöjden mellan Åkerbränna och Ruske. På denna står inhugget "PÅ NE LÖGET DAGEN 1755 O A S". Detta betyder i nutida språk, "på väg ned lördagen 1755, O.A.S. Den sistnämnda förkortningen står för O = förnamn, och A.S. = A-son. Detta gör att man med fog kan säga att Olof Andersson var på väg ner från sitt nybygge hem till Ruske när han stannade och ristade in detta. Följer vi handlingarna så fick Olof Andersson resolution på nybygget 1757.  Den andra boken är Landet koloniseras av Bengt Erik Näsholm. Bägge handlar om de händelser och skeenden som format bygderna såsom vi ser dem idag. Mattias har också återupptäckt "Nötkreatur i Sverige" som är kulturhistoriska och samtida perspektiv på nötkreaturens betydelse för människan och hur kor, tjurar och oxar varit ovärderliga i det småskaliga lantbruket. Sist i bokrundan tipsar vi om Thorsten Laxvik et als nya bok Framtidens by - när lokalsamhällen tar sig rätten att blomstra (utgiven på Linnefors förlag) Ta kontakt med Thorsten på facebook eller Linnefors förlag om du vill köpa den. Efter boktipsen och snack om att vänja kroppen vid kyla så kommer vi in på flytt till glesbygd.  Bli LilltorpKompis! Gillar du det vi gör? Stöd oss då gärna. För bara 19 kr i månaden kan du bli LilltorpKompis och stötta oss. Annars så uppskattar vi om du delar det här avsnittet i sociala medier. Eller om du tar en kompis telefon och subscribar oss i dennes podspelare :)

Småbrukarpodden RSS Feed


Share: TwitterFacebook

Powered by Plink Plink icon plinkhq.com