Småbrukarpodden podcast show image

Småbrukarpodden

Tess och Mattias

Podcast

Episodes

Listen, download, subscribe

Krisberedskapsveckan

V39 är det krisberedskapsvecka. Därför pratar vi händelser, incidenter, kriseroch katastrofer idag. En viktig fråga är, när är det kris? Och vad händer när flera små, i sig ofarliga, händelser samverkar till att skapa något större? Krisberedskap är att vara förberedd på vardagens små trösklar som det är så lätt att slå tån i. Börja litet. Bli varm i kläderna och arbeta från det. Gör en riskanalys - vad kan hända mig och min familj. Rangordna dessa efter sannorlikhet. Gör en konsekvensanalys. Utifrån din riskanalys, hur kommer dessa risker påverka dig? Vad får de för effekt. Titta nu på de risker som är mest sannorlika att inträffa, vilken effekt får dessa för dig? Troligen är alla väldigt lika. De effekter som du nu klumpat samman som är mest troliga att inträffa och som kommer påverka dig mest - vad behöver du göra för att minska effekten av dessa effekter? Där skall du börja ditt förberedelsearbete. Annars så pratar vi om förstahjälpen kit, vikten av kunskap samt hur enormt viktigt det är att bygga nätverk. Skapa matlager genom att handla en extra sak varje gång du handlar. Bygg ditt lager med råvaror du tycker om och kan laga mat med. Rotera ditt lager genom att äta av det. Fyll på/bygg ut ditt liger när det är extrapriser. Bli LilltorpKompis! Gillar du det vi gör? Stöd oss då gärna. För bara 19 kr i månaden kan du bli LilltorpKompis och stötta oss. Annars så uppskattar vi om du delar det här avsnittet i sociala medier. Eller om du tar en kompis telefon och subscribar oss i dennes podspelare :)

Småbrukarpodden RSS Feed


Share: TwitterFacebook

Powered by Plink Plink icon plinkhq.com