Het Misdaadbureau podcast show image

Het Misdaadbureau

NPO Radio 1 / WNL

Podcast

Episodes

Listen, download, subscribe

Het Onderzoeksbureau: ‘Wet Aanpak Woonoverlast niet vaak en snel genoeg ingezet’

De wet die extreme woonoverlast moet voorkomen en oplossen wordt te weinig en te langzaam ingezet. Het duurt te lang voordat gemeenten maatregelen nemen om overlastgevers aan te pakken. Dat zegt de Nederlandse Stichting Geluidshinder tegenover deze podcast. De stichting ziet dat sinds de coronacrisis het aantal meldingen van woonoverlast elk jaar met ruim twintig procent stijgt. In de podcast komen Annemieke Wijkhuizen en Rinus aan het woord die te maken kregen met extreme woonoverlast. Annemieke vertelt over een buurman die overal brand sticht, waardoor ze zich niet meer veilig voelt en Rinus over een buurman die met de dood dreigt.  Redactie: Sandra van den Heuvel, Bram Endedijk, Noa van Oostrom en Jade Huijsman. Audiomix: Philip Klees

Het Misdaadbureau RSS Feed


Share: TwitterFacebook

Powered by Plink Plink icon plinkhq.com