Småbrukarpodden podcast show image

Småbrukarpodden

Tess och Mattias

Podcast

Episodes

Listen, download, subscribe

Omställning jämfört med klimatrörelsen

Idag pratar vi omställning och klimatrörelsen, vad är egentligen vad och är det kanske samma sak fast i olika tappning. Tess har sin ståndpunkt klar, omställning är en engångsaktivitet. Du ställer om från ett liv till ett annat. Var gränsen går mellan hobby och omställning är lite oklart. Oklart är också definitionerna med klimatrörelse, miljöparti, part med miljöfrågor och omställning. Vad är vad egentligen? Mattias har en lite mer filosofisk ide om omställning och klimatrörelsen.  Klimatrörelsen är elbil istället för fossilbil. Fortfarande samma konsumtion, fortfarande samma transportbehov. Omställning är att välja ett liv utan effektivisering och ständig tillväxt. Har vi varit del av klimatrörelsen utan att ha gjort vår omställning utan att det hade bäring på klimatrörelsen? Är omställning en egoistisk handling som individem gör för sin egen skull? Vill du läsa mer om omställning så gör du självfallet det hos Omställningsnätverket Sverige Sverige antog 1999 ett antal miljöklimatmål. 2030 var målsättningen att de skulle vara nådda. Nu, 2021, dvs 22 år efter det att målen beslutats så är det 1 mål dom är uppfyllt. 1 är nära men övriga 14 är långt bort och trenden är på nedåtgående. 

Småbrukarpodden RSS Feed


Share: TwitterFacebook

Powered by Plink Plink icon plinkhq.com