Småbrukarpodden podcast show image

Småbrukarpodden

Tess och Mattias

Podcast

Episodes

Listen, download, subscribe

Del 4 - Stockpusselspel på "bucket listen"

Sorry för den knepiga avsnittsföljden. Ett viktigare avsnitt fick ta dennas plats så jag publicerar den nu isället. Flåt!Samuraj tar plats. Vi diskuterar vad vi behöver för plats. Mattias vill bygga timmerstuga (och snickra själv). Tess kallar det för...

Småbrukarpodden RSS Feed


Share: TwitterFacebook

Powered by Plink Plink icon plinkhq.com