My entire crypto portfolio got REKT today, too bad so sad!! Also, we found Earth's butthole. photo

My entire crypto portfolio got REKT today, too bad so sad!! Also, we found Earth's butthole.

AppleGoogleSpotify PlinkPlink icon